Blame
Date:
Fri Jan 14 09:32:05 2022 UTC
Message:
tweak the readme
1
2020-11-09
op
# phos
2
2020-11-09
op
3
2022-01-14
op
Phos (short for phosphophyllite) is both a Gemini client library for
4
2022-01-14
op
Common Lisp and an experiment at making a GUI in lisp.
5
2020-11-09
op
6
2020-11-09
op
## License
7
2020-11-09
op
8
2020-11-09
op
ISC
9
2020-11-09
op
Omar Polo